Ifølgje Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser målestasjonane og snøkarta deira at det er meir snø enn normalt på store delar av Austlandet og i delar av Nordvestlandet og Trøndelag. Snøkarta viser at det i gjennomsnitt, på 500 moh, er meir enn 1 meter snø på Sør- og Austlandet.

– Ifølgje snøkarta i SeNorge må vi tilbake til 2018 for å finne ein vinter som er i nærleiken av like bra når det gjeld snømengder på Austlandet, fortel Heidi Bache Stranden i NVE

– Det blir stadfesta av snødjupnemålarane til MET. På fjellet lengst vest på Austlandet, er snømengdene tilnærma normale eller litt under, slik som på målestasjonen vår på Sognefjellet. Der er det litt mindre snø enn vanleg ifølgje snøstasjonen vår, som måler 1,5 meter snø.

Som normalt på Vestlandet og i fjellet i Trøndelag

I fjellet på Vestlandet er det omtrent slik det pleier å vere i månadsskiftet mars/april. Det har vore snø ned til havnivå, men det generelle biletet er at det er bart i ei stripe langs kysten av Rogaland og Vestland. Like fullt er det i snitt 1,3 meter snø på 500 moh i fleire av fylka på Vestlandet.

På NVEs målestasjon Myrkdalen utanfor Voss, som er kjent som ein snørik stad, er det målt 1,7 meter snø.

– Det bør vere nok snø til heile påska, slår Stranden fast.

(faktaboks:) Sjekk snøforholda her

Du kan sjekke snøforholda dit du skal ved å gå inn på snøkarta i Senorge.no. Der finn du kart over snøforholda, data frå målestasjonar, satellittbilete og webkamerabilete. Satellittbileta frå dei siste dagane der det har vore meir eller mindre fint vêr over heile landet gir gode bilete av kvar det er snø og der det er barmark.

(©NPK)