Bygging av fleire mikrokraftverk kan auke norsk straumproduksjon med 17 TWh

foto