Ølbryggjeri og ferjer kan bli ramma av storstreik

foto