Uventa utfordringar kring finansiering av gang- og sykkelvegen