Slår alle rekordar - og no kjem det også utemøblar