Statens vegvesen hevar riksveg 15 ved Folven

foto