Starta med 11 tilsette i 2001 - no har firmaet over 500