Sentralbanksjefen har trua på det lokale næringslivet

foto