Regjeringa opnar for å bruke skulegardar til mindre arrangement

foto