-For det første lettar det oss for utruleg mykje papirarbeid å vere registrert i EU-land. Dermed vert kvardagen enklare. Vi har ikkje rekna direkte på ekstrakostnader som fylgje av papirmølla og stivbeinte byråkratiske reglar, men for oss er EØS lite verdt. Tollreglane er kompliserte å forhalde seg til, seier økonomisjef Jan Egil Flo.

Les meir i papirutgåva