- Eit steg i rett retning når det gjeld rekruttering av jenter