- Det har allereie kome inn ein god del søknadar, men det er rom for fleire