Fleire medium har erfart at streiken snart er over, men kjeldene til TV 2 og VG stadfestar at han allereie er over.

Storstreiken starta måndag, og 25.000 vart tekne ut i streik. Det er første gong i moderne tid det vart streik i eit mellomoppgjer.