Vil truleg koste to millionar kroner å reparere

foto