Det er klart for tiande luke av årets julekalender i Fjordingen!

Luke 10 er kanskje ei aldri så lita nøtt: Kva heiter dette vatnet, skal tru?

Veit du svaret sender du dette til redaksjon@fjordingen.no.

Merk e-posten med luke-nummeret, og hugs å få med namnet ditt og adresse i tilfelle du skulle bli trekt ut som vinnar av eit Flaxlodd!

Svar og vinnar vert offentleggjort på Fjordingen si nettside påfølgjande føremiddag.