Alkoholsalet går ned – salet av alkoholfritt aukar