Småbrukarlaget ønskjer opphavsmerking av kjøtt

foto