- Ber alle som var på Isehaug laurdag mellom kl. 16 og 01.00 om å teste seg