Prisane har auka med 6,3 prosent det siste året

foto