100.000 kroner skal gjere Loen til eit betre turistmål

foto
 T.v. styreleiar i Loen Utviklingslag, Jan Heggheim, som fekk overrekt gåva av Ørjan Skåden, banksjef for bedriftsmarknad i Nordfjord. Foto: privat