Såg på vegstrekninga der det «aular» av fotgjengarar