Målblome til Bygdepride: – Begge rørslene kan sjåast på som frigjeringsprosjekt

foto