Det gode liv med kone, Kvivsveg og ein gammal konfeksjonsfabrikk