Dersom det blir kommunesamanslåing mellom Hornindal og Stryn, bør namnet vere Indre Nordfjord. Det meiner dei hovudtillitsvalde for Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund.

- Å vidareføre namnet på ei av dei eksisterande kommunane vil ikkje gje signal om at vi er jamnstelte partar, skriv Rønnaug Tomasgård (Fagforbundet), Idar Holen (Utanningsforbundet), May Britt Lillestøl (Sjukepleiarforbundet) og Norunn Helen Holmøy-Wang (Delta) i felles uttale til intensjonsavtale for samanslåing av Hornindal og Stryn.

Rønnaug Tomasgård er hovudtillitsvald for medlemmene i Fagforbundet. Foto: Hans Holmøyvik