Stryn kommunestyre gav før helga grønt lys for at dei vil kjøpe 40 kommunale parkeringsplassar i Flogården A/S sitt planlagde parkeringshus på Petterneset. Det er tenkt 40 plassar innandørs og 40 eller 60 plassar på taket. Prosjektet er kostnadsrekna til 6,9 millionar kroner.

Ola Flo opplyser til Fjordingen at det ennå ikkje er teke stilliing til dato for byggjestart.