Slik er vegkartet til regjeringa for gjenopning

foto