Lokale idrettslag får 800.000 kroner i momskompensasjon

foto