Nesten ingen over 60 år har framtidsfullmakt

foto