– Bidra til å registrere kva som finst under overflata i fjorden