- Ungdomen må få seie sitt, då det trass alt er dei som skal vidareutvikle heimfylket

foto