Har innført krav om bordservering på alle arrangement