Kritisk til etablering av tankanlegg på Rise

foto