Ingen av dei som var i kontakt med korona-pasienten er smitta

foto