Den fylkespolitiske grunngjevinga for utsetjinga er at løyvingane til ny veg ligg så langt fram i tid at det ikkje hastar. Ein må ikkje planlegge så tidleg at ein må planlegge to gonger.

Under synfaringa til samferdsleutvalet måndag, gav ordførar Edvin Haugen klar beskjed om at endringa er heilt uakseptabel.

Les meir i papirutgåva.

Leiaren i samferdsleutvalet, Arnstein Menes (frå venstre) ser at noko må gjerast med fv 60 gjennom Hornindal. Her saman med samferdslesjef Ole Ingar Hagen Hæreid, Nils P. Støyva, Ole Gunnar Krakhellen og ordføraren i Hornindal, Edvin Haugen. Foto: Inge Fænn