Tysdag 15.desember vart tilsette med 25 års teneste og tilsettesom har slutta etter lang tids teneste i Stryn kommune invitert tilfellesarrangement i kulturhuset i regi av ordførar og rådmann.

Ialt møtte 20 tilsette som fekk servert tradisjonell julemat, talerog fin underhaldning i regi av kulturskulen. I 2015 er det 10tilsette som har jobba 25 år i Stryn kommune og dei fekk tildelt KSsitt Hedersmerke for ”lang og tru teneste”. 20 tilsette har sluttai kommunen etter 10 års teneste eller meir i 2015, og desse fekkeit trykk av Jøran Flo og gåvesjekk. 7 av dei tilsette som harslutta i 2015, har jobba meir enn 30 år i Stryn kommune.

Hedersmerke – 25 års teneste:

(Rekkefølge ut frå bilde, sett bak frå venstre): Ketil Rasmussen, Torbjørn Bergset, John Jatgeir Vinsrygg, EgilErdal. Framme frå venstre: Ordførar Sven Flo, Wenche J.Henden,Jorunn S.Tisthamar, Anne Karin S.Hafsås, Laila Garlid, rådmann PerKristian Storevik. Gunhild Moldestad og Hilde Kandal hadde ikkjehøve til å delta.

Slutta i 2015:

(Bak frå venstre): Atle SteinarKårstad, Knut Leirgulen, Jon Sigmund Ulvedal, Anne Berit Bjørdal. Framme frå venstre: Kari Anne Berstad, Solveig Garlid, Else MarieKjerstad, Ranveig Lund, Tove Sylte, Annita Søvik, Eli BrittBreidablikk, Annlaug Valaker. Følgjande hadde ikkje høve til ådelta: Gro Larsen Hjelle, Per Inge Seime, Norunn Flo, Mette LiseSvanheim, Kristine Grinvalde, Anne Grete Hool, Randi Sølvi Mork,Eli Katrin Kirkeeide.

Slutta etter 10 år, eller meir: Til saman 20 personar har slutta i kommunen i 2015. 7 av desse har jobba der i over 30 år. Dei mottok trykk av Jøran Flo og gåvesjekk. Foto: Stryn kommune