Fleire tilsette i skulen blir rekna som samfunnsviktig personell

foto