Bråvakna av jordskjelvet - sprang ut og såg etter snøskred

foto