Den norske krona blir svekt – euroen blir dyrare

foto