Tømmerhoggaren: - Eit liv med fysisk arbeid og gode naturopplevingar

foto