– Sjølv om det berre er eit kort kurs får dei ein knagg å henge spørsmåla på