Stor usemje om pris på areal ved Holebakkane vassverk

foto