Sjukeheimstilsette rekk ikkje å hjelpe bebuarane med elementære behov, ifølgje ny rapport