Vil oppheve Stortinget sitt passkontorvedtak

foto