Via Ferrataen og den nye hengebrua i Loen kan nok vente seg stor trafikk i åra framover. Det er i alle fall ikkje mangel på folk som seier dei hadde tort å krysse gjølet over den smale hengebrua.

Hadde du våga å krysse den nyopna hengebrua ved Via Ferrataen i Loen? spurde vi i Vekas spørsmål sist veke.

255 stemmer vart avgjeve, og 65 prosent (nesten 2/3) svar ja på spørsmålet medan 35 prosent svara nei.

Vekas spørsmål denne veka er: Skal du stemme ved stortingsvalet?

Du finn spørsmålet eit stykke ned på Fjordingen.no si framside.