Statens vegvesen melder om store utfordringar på vegnettet i fylket, og folk blir oppfordra til å køyre forsiktig viss dei må ut på vegane. Både nynø, slapseføre og rasfare fører til vanskelege trafikkforhold og mange stengde vegar.

Her kan du følgje trafikkmeldingane til Statens vegvesen.