- Det vart veldig spennande, seier ein fornøgd stryneordførar Sven Flo, etter at det vart kamp om andreplassen på stortingslista under nominasjonsmøtet til Sogn og Fjordane Høgre i dag.

Han fekk fleire stemmer enn Bjørn Hollevik, og sikra dermed andreplassen.

- Eg er veldig audmjuk til at eg skal samarbeide tett med og støtte opp under førstekandidat Frida Melvær fram til stortingsvalet neste år, legg han til.

Han strekar under at han heile tida har vore tydeleg på at han og lokallaget i Stryn har støtta Bjørn Lødemel. Flo hadde ikkje gått til kamp mot Lødemel, viss han ikkje hadde valt å trekke seg.

- Her har vi vore tydelege, og sagt at viss Lødemel ikkje er med, så kunne eg stille meg meg til rådigheit frå plass nummer to og nedover på stortingslista, seier Flo til Fjordingen.

- Eg vart veldig audmjuk då kandidaturet mitt vart lagt fram som motkandidat til Bjørn Hollevik, og eg er fornøgd med at eg fekk eit godt fleirtal, seier han.

- Korleis var magefølelsen før møtet?

- Eg hadde ingen magefølelse for dette. Det var vanskeleg å forutsjå utfallet, og eg var innstilt på tredjeplassen, seier stryneordføraren.

- Kor viktig er det for indre Nordfjord å få ein kandidat så høgt opp på lista?

- Personleg er eg ikkje oppteken av kva kommune folk kjem frå i fylket. Vi må heve oss over fogderistridar. Fokuset mitt er å vere ein kandidat som representerer heile fylket. Men samstundes er det viktig med balanse. Eg har og med meg erfaringar av å vere politikarar for alle i Stryn. Ein kommune som ligg der den ligg. Dette er eit viktig element i totaliteten, seier han.

No går han spennande tider i møte fram mot stortingsvalet hausten 2017. Forming av partiprogram og komande valkamp står på programmet. Hovudfokus er å sikre sikker plass for førstekandidaten.

- No har vi ein viktig jobb å gjere fram mot valet. Eg vil gå inn i valkampen når den tid kjem. Eg skal støtte og vere viktig motivator for førstekandidat Frida Melvær sitt kandidatur til Stortinget.

- Korleis ser du på samarbeidet med Melvær?

- Det ser eg veldig positivt på. Ho er ein fantastisk kandidat, som er open og tydeleg i å kommunisere. Ho har solid erfaring som ordførar i Askvoll. Vi skal få til eit nært og godt samarbeid vidare, seier Sven Flo. Sjølv om ingen av trioen på topp har erfaring frå å vere på Stortinget, så har dei solid erfaring og politisk tyngde, meiner dei.

- Vi har solid kompetanse, og er klare for å gjere ein kjempejobb for Stortinget!

Etter mykje media og gratulasjonar etter opprykket til andreplassen, skal han og resten av Høgre-politikarane no jobbe med partiprogram og vidare fokus framover.

Møtet på Skei held fram utover ettermiddagen og i morgon.