Medan snøen kryp nedover og skisesongen nærmar seg, førebur skiskyttarane seg på årets sesong.

I helga er over 60 unge skiskyttarar i alderen 11-16 år samla på Ullsheim. Utøvarane kjem frå heile Sogn og Fjordane skiskyttarkrins, og representant for krinsen er også ilstades.

Arrangør for storsamlinga er Hardbagg IL.