E39 opnar med styrt trafikkavvikling, men vil fortsatt vere nattestengt