- Vil jobbe for ekstra ressurs til flyktningtenesta