Under halvparten har gitt Smittestopp-appen nødvendig tilgang

foto